Historien

Teaterskolen Harlekin grundlagdes på initiativ af Elverfolket og AOF i december 2006 med de  første undervisningshold i foråret 2007.

Harlekin var blandt de første brugergrupper der rykkede ind i de tidligere Kasernebygninger i Holbæk, nu kendt som KulturKasernen.

Harlekin har siden starten holdt fast i drama- og teaterundervisning for aldersopdelte hold i vinterhalvåret, ligesom Sommerferieaktiviteten “Eventyrligt Teater” har været en fast bestanddel.

Gennem årene har der også været afholdt større workshops om forskellige teater-relevante emner, ligesom der har været undervisning i stunt/stagefight og små ‘forestillinger’ på efterskoler, Æglageret i Holbæk, Skvulp-festival mv.
Lærerkræfter fra Harlekin har også deltaget i skoleprojekter om drama, og senest har Anita (lærer i Harlekin) været primus motor i projekt om Teater i daginstitutioner.
Harlekin har leveret deltagere og kompetencer til byens eksisterende teatergrupper – i særdeleshed Elverfolket, som der er et mangesidet samarbejde med. Og de seneste par år er der også en del Harlekin-deltagere, der har valgt at uddanne sig videre på Holbæk Drama College på Stenhus.

Harlekin har samarbejdet med både Holbæk Teater og Fair Play – og senest er Holbæk Drama College også blevet en samarbejdspartner.